22. Celostátní hasičský festival dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov 26.-27.8.2023

 

Poslední srpnový víkend uspořádal Spolek přátel hasičských hudeb na Pelhřimovském náměstí již tradiční dvodenní festival dechových hudeb.

Sobotní odpoledne patřilo přehlídce orchestrů základních uměleckých škol z Pelhřimova, Pacova a Kamenice nad Lipou. O večerní program spojený s pouťovou zábavou se postarala Pelhřimovská kapela Wajt.

V neděli úderem 10 hodiny za zvuků fanfár a nástupem zúčastněných dechových orchestrů byl oficiálně zahájen 22. ročník festivalu. Během dne se na pódiu vystřídalo se svým pestrým repertoárem pět hudebních uskupení, Havlíčkobrodská 12, Černovická dechovka, Babouci, Božejáci a Vysočinka. Jejich produkci doprovázly svými vystoupeními skupiny Pelhřimovských mažoretek.

Návštěvníci festivalu si mohli mimo poslechu hudby prohlédnout statickou výstavu techniky Integrovaného záchranného systému.

Šest členů Sboru dobrovolných hasičů Pelhřimov se podílelo na pořádání akce ostrahou prostor určených pro účinkující.

 

Program festivalu:

Sobota 26. srpna 2023

15.00 hodin – Dechový ochestr ZUŠ Kamenice nad Lipou.
16.45 hodin – Smyčcový soubor Con Vio ZUŠ Pelhřimov.
16.30 hodin – Dechový orchestr ZUŠ Pacov.
17.15 hodin – Žákovský orchestr ZUŠ Pelhřimov +Sbor 2 ZŠ.
18.00 hodin – Dechový orchestr ZUŠ Pelhřimov.
19.00 hodin – Pouťová zábava na parketu na náměstí hraje Wajt Pelhřimov.


Neděle 27. srpna 2023

9.00 hodin – Příjezd části hudeb do ulice Růžová v Pelhřimově – Havlíčkobrodská 12,
Dechová hudba Babouci, Dechový orchestr ZUŠ Pelhřimov, Černovická dechovka,
Jihočeská hasičská hudba Božejáci, mažoretky DDM Pelhřimov.
10.00 hodin – Slavnostní fanfáry na Masarykově náměstí v Pelhřimově.
10.05 hodin – Napochodování hudeb na Masarykovo náměstí.
10.15 hodin – Vystoupení hostů.
10.20 hodin – Slavnostní zahájení starostou města.
10.25 hodin – Státní hymna – zpívá D. Bezstarostová.
10.25 hodin – Společná produkce všech hudeb , monstrkoncert+ mažoretky.
10.45 – 12.00 hodin – Vystoupení hudby Havlíčkobrodská 12, mažoretky.
12.15 – 13.15 hodin -Vystoupení hudby Černovická dechovka.
13.30 – 14.30 hodin -Vystoupení hudby Babouci.
14.45 – 15.45 hodin -Vystoupení hudby Božejáci, mažoretky.
16.00 – 17.35 hodin -Vystoupení hudby Vysočinka a DancArt Pelhřimov.