Mládež

V současné době u SDH Pelhřimov nepůsobí kolektiv mladých hasičů.

 

Vzdělávací systém dětí a mládeže SH ČMS

Pilířem vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS je plnění odznaků odborností. Na plnění odznaků odborností volně navazuje plnění odznaků specializací. Zatím co odznaky odborností presentují spíše stránku vědomostní, odznaky specializací jsou zaměřeny na rozvoj dovednosti.

Dovednostní stránku rozvoje mladého hasiče kromě odzanků specializací presentují i výkonnostní třídy. Limity pro plnění výkonnostních tříd jsou součástí Směrnice hry Plamen a Směrnice celoroční činnosti dorostu.

Specifické postavení v rámci vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS má vzdělávání „pomocníků vedoucích kolektivů MH“ – instruktorů. Instruktorem se může stát mladý hasič ve věku 15-18 let, který úspěšně složí zkoušku III. stupně vedoucího mládeže. Složení zkoušky by mělo předcházet k získání odznaku odbornosti Instruktor. III. stupeň vedoucího mládeže lze získat buď prostřednictvím vzdělávacích kurzů okresních sdružení hasičů nebo v rámci 14-denního prázdninového vzdělávacího kurzu – Letní školy instruktorů.

Metodika výuky k získání odbornosti
Metodika výuky k získání specializací

HRA PLAMEN – představuje výchovně vzdělávací program a systém fyzické přípravy pro kolektivy mladých hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Posláním této hry je rozvíjet všeobecné dětské znalosti, vědomosti a dovednosti s přihlédnutím k odborné technické oblasti požární ochrany.

Cílem hry je aktivně a celoplošně podporovat organizovanou mimoškolní činnost dětí a mládeže se zájmem o požární ochranu a za účelem podpory zdravého životního stylu rozvíjet soutěžní formou jejich fyzickou kondici.

Organizátorem hry Plamen v České republice je Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.

Hlavními strategickými cíli práce s dětmi a mládeží v SH ČMS jsou:
1. všeobecná organizovaná mimoškolní práce s dětmi a mládeží,
2. všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte a mladého člověka s důrazem na zvyšování fyzické zdatnosti, a to za účelem výchovy k budoucí dobrovolné práci v jednotkách sborů dobrovolných hasičů.