Výbor okrsku

Naši předchůdci – výbor hasičské župy Pelhřimovské č.18 – na přelomu 19. a 20. století
  • 2020 - 2025
  • 2015 - 2020
  • 2010 - 2015
[hodnost] čestný starosta, člen okr. AZH – HAVELKA Josef (SDH Pelhřimov)
Výbor okrsku zvolený 8.2.2020 ve Vlásenici u Pelhřimova:
[hodnost] starosta, člen ÚOR vnitroorganizační SH ČMS – RAZIMA Petr (SDH Čakovice)
[hodnost] náměstek starosty – ADAM Petr (SDH NEMOCNICE Pelhřimov)
[hodnost] velitel, člen OOR mládže – DAVID Radek (SDH Pelhřimov)
[hodnost] zástupce velitele, člen OOR mládeže – KNEŽIK Pavel (SDH Starý Pelhřimov)
[hodnost] hospodář – PIHÁVKOVÁ Pavlína (SDH Putimov)
[hodnost] revizor účtu, vedoucí OOR mládeže – ŠTIČKA Jiří (SDH Lipice)
[hodnost] člen výboru – VÁŇA Miloslav (SDH Dubovice)
[hodnost] člen výboru – NOVOTNÝ Pavel (SDH Myslotín)
[hodnost] člen výboru – NOVÁKOVÁ Tereza (SDH Pejškov)
[hodnost] člen výboru – PIHÁVEK Vladimír (SDH Plevnice)
[hodnost] člen výboru – ROD Martin (SDH Proseč pod Křemešníkem)
[hodnost] člen výboru – ŠLAK Petr (SDH Řemenov)
[hodnost] člen výboru – VÁŇA Radek (SDH Skrýšov)
[hodnost] člen výboru – MATOUŠEK Lukáš (SDH Olešná)
[hodnost] člen výboru – STARÝ Pavel (SDH Vlásenice u Pelhřimova)
[hodnost] čestný starosta, člen okr. AZH – HAVELKA Josef (SDH Pelhřimov)
Výbor okrsku zvolený 13.2.2015 v Pelhřimově:
[hodnost] starosta, člen VV OSH – RAZIMA Petr (SDH Čakovice)
[hodnost] náměstek starosty – ADAM Petr (SDH NEMOCNICE Pelhřimov)
[hodnost] velitel, člen OOR mládže – DAVID Radek (SDH Pelhřimov)
[hodnost] zástupce velitele – ŠTEFL Michal (SDH Olešná)
[hodnost] hospodář – PIHÁVKOVÁ Pavlína (SDH Putimov)
[hodnost] revizor účtu, člen OOR mládeže – ŠTIČKA Jiří (SDH Lipice)
[hodnost] člen výboru – VÁŇA Miloslav (SDH Dubovice)
[hodnost] člen výboru – SLABÝ Pavel (SDH Myslotín)
[hodnost] člen výboru – FRIDRICHOVSKÝ Josef (SDH Pejškov)
[hodnost] člen výboru – PIHÁVEK Vladimír (SDH Plevnice)
[hodnost] člen výboru – ROD Martin (SDH Proseč pod Křemešníkem)
[hodnost] člen výboru – BUČEK Václav (SDH Řemenov)
[hodnost] člen výboru – KOUTNÍK Zdeněk (SDH Skrýšov)
[hodnost] člen výboru – SAMEK Jan (SDH Starý Pelhřimov)
[hodnost] člen výboru – STARÝ Luboš (SDH Vlásenice u Pelhřimova)
Výbor okrsku zvolený 12.2.2010 ve Vlásenici u Pelhřimova:
[hodnost] starosta, člen VV OSH – Ing. SVOBODA Jan (SDH Olešná)
[hodnost] náměstek starosty, člen okr. AZH – HAVELKA Josef (SDH Pelhřimov)
[hodnost] velitel, člen OOR mládeže – DAVID Radek (SDH Pelhřimov)
[hodnost] zástupce velitele – KOUTNÍK Zdeněk (SDH Skrýšov)
[hodnost] jednatel – PIHÁVKOVÁ Pavlína (SDH Putimov)
[hodnost] hospodář – Ing. HRNČÍŘ Jiří (SDH Vlásenice u Pelhřimova)
[hodnost] člen výboru – SEJK Jan (SDH Čakovice)
[hodnost] člen výboru – RATAJ Pavel (SDH Dubovice)
[hodnost] člen výboru – VÁŇA Milan (SDH Lipice)
[hodnost] člen výboru – SLABÝ Pavel (SDH Myslotín)
[hodnost] člen výboru – PIHÁVEK Vladimír (SDH Plevnice)
[hodnost] člen výboru – HRNČÍŘ Zdeněk (SDH Proseč pod Křemešníkem)
[hodnost] člen výboru – ŠLECHTA Milan (SDH Řemenov)
[hodnost] člen výboru – ŠÍMA Jiří (SDH Starý Pelhřimov)
[hodnost] člen výboru – ADAM Petr (SDH NEMOCNICE Pelhřimov)
[hodnost] člen výboru – FRIDRICHOVSKÝ Josef (SDH Pejškov)
Funkční značení funkcionářů okrsku, OSH, KSH a ústředí SH ČMS