SDH Pelhřimov

Dobrovolný hasičský sbor v královském městě Pelhřimově vznikl paradoxně kvůli velkému požáru, který vypukl v roce 1874. Ihned po něm podalo několik pelhřimovských občanů na radnici petici ohledně převzetí finančních prostředků na zřízení hasičského sboru. Zanedlouho po založení měl hned práci při likvidaci požáru v Bořeticích, za kterou si zasloužil pochvalu od zemského cvičitele. Dobrovolní hasiči ale ve svých počátcích měli i krušné chvíle. K nim patří i smutné záznamy v podobě úmrtí při zásahu. V roce 1891 takto zemřel při záchraně dvou obyvatel hořícího domu Čeněk Horák.

Další ztráty v řadách přinesla první světová válka. Ta znamenala pro hasičský sbor více práce s méně členy, čtyřiatřicet hasičů narukovalo do armády, z toho tři se nevrátili. Strádání způsobila i následující válka. V březnu 1939 byly vydány nové stanovy a práce dobrovolných hasičů byla značně omezena okupační správou. Poválečný rok 1945 byl současně rokem 70. výročí založení sboru. Město dokázalo pro hasiče zajistit nové uniformy a byla opravena kašna na náměstí jako jeden ze zdrojů požární vody. Významným krokem pro Pelhřimov bylo zřízení profesionálního požárního útvaru dnem 1. července 1970. Prvními členy profesionální jednotky se stali dosavadní dobrovolní hasiči.

O pět let později Pelhřimov slavil sto let hasičstva. Přípravy na velkolepou slavnost trvaly od roku 1972. Se zřízení profesionální jednotky se prostor pro zapojení dobrovolných hasičů při zdolávání požárů velmi zúžil. Dobrovolníci se od té doby až do dnešních dnů účastní soutěží hasičských družstev a jsou připraveni pro zásahovou činnost. Velmi úzce také spolupracují s mládeží.

Sbor dobrovolných hasičů Pelhřimov je dle současné legislativy pobočný spolkek Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska vedený ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod značkou L 32459 .

 

Základní údaje:

Datum založení :   13. 2. 1875
Název :   SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pelhřimov
Sídlo :   Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov
IČO :   65041496
ID datové schránky :   8mm7y6z
Registrační číslo SH ČMS :   613005
Znak :
znak SDH Pelhřimov
Slavnostní prapor :
prapor_shcms-sdh_pelhrimov_1
prapor SDH Pelhřimov – averz
prapor_shcms-sdh_pelhrimov_2
prapor SDH Pelhřimov – reverz
Klubovna :
Klubovna SDH Pelhřimov – na stanici HZS ÚO Pelhřimov