Výbor sboru

Naši předchůdci – výbor dobrovolného hasičského sboru Pelhřimov zvolený 6.1.1887

Horní stojící řada:  Jan Pauly – velitel 3. stříkačky, Bedřich Stava – náměstek staršího III. oddělení, Jan Kopřiva – velitel 4. stříkačky, Eduard Weiss – starší III. oddělení, Antonín Bělohlávek – velitel 2. stříkačky, Antonín Šohájek – četař lejt
Prostřední sedící řada:  František Malina – důchodní jednatel, Augustin Rottenberg – velitel sboru, František Pauly – podvelitel, Václav Křepelka – cvičitel
Dolní sedící řada:  Antonín Štěpán – pokladník, František Šlechta – velitel hydroforu

 

 • 2020 - 2024
 • 2015 - 2019
 • 2010 - 2014
 • 2005 - 2009
Výbor SDH Pelhřimov zvolený 29.11.2019:
[hodnost] starosta, člen OOR mládeže – DAVID Radek    
shcms-za-zasluhy
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-10
shcms-pametni-100let-crsdh-pelhrimov-cuuniverzita-dobr-hasice-15-17
[hodnost] velitel – BABICKÝ Filip    
shcms-medaile-sv-floriana
shcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-ksh
shcms-za-vernost-30shcms-pametni-100let-crsdh-pelhrimov-cu
[hodnost] jednatel – DOLEŽAL Vilém    
shcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-osh
shcms-za-vernost-10shcms-pametni-100let-crsdh-pelhrimov-cu
[hodnost] hospodář – BLAŽEK Jiří    
shcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-osh
shcms-za-vernost-10shcms-pametni-100let-crsdh-pelhrimov-cu
[hodnost] člen výboru – BENEŠ Martin    
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-osh
shcms-za-vernost-10shcms-pametni-100let-crsdh-pelhrimov-cu
Revizor sboru:
[hodnost] revizor – HOTOVEC Pavel    
shcms-za-prikladnou-praci
shcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-30sdh-pelhrimov-cu
Čestný starosta:
[hodnost] čestný starosta, člen okr. AZH – HAVELKA Josef    
shcms-zaslouzily-hasicshcms-rad-sv-floriana
shcms-za-mimoradne-zasluhyshcms-medaile-sv-florianashcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-praci
shcms-cestne-uznani-ustredishcms-za-vernost-60shcms-pametni-100let-crsdh-pelhrimov-cu
Výbor SDH Pelhřimov zvolený 28.11.2014:
[hodnost] starosta – Ing. MADĚRA Jaroslav    
shcms-medaile-sv-florianashcms-za-zasluhy
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-ustredishcms-za-vernost-50shcms-pametni-100let-cr
hzs-za-zasluhy-o-bezpecnosthzs-za-vernost-newhzs-za-vernosthzs-pametni-medaile-10-let
[hodnost] náměstek starosty, čestný starosta, člen okr. AZH – HAVELKA Josef    
shcms-zaslouzily-hasicshcms-za-mimoradne-zasluhyshcms-medaile-sv-florianashcms-za-zasluhy
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-ustredishcms-za-vernost-60shcms-pametni-100let-cr
[hodnost] velitel – BABICKÝ Filip    
shcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-praci
shcms-cestne-uznani-kshshcms-za-vernost-30shcms-pametni-100let-cr
[hodnost] zástupce velitele, člen OOR mládeže – DAVID Radek    
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-osh
shcms-za-vernost-10shcms-pametni-100let-cruniverzita-dobr-hasice-15-17
[hodnost] jednatel – VYTISKA Stanislav    
shcms-medaile-sv-florianashcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-praci
shcms-cestne-uznani-ustredishcms-za-vernost-50shcms-pametni-100let-cr
[hodnost] hospodář – JÍROVÁ Zdeňka    
shcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-praci
shcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-30shcms-pametni-100let-cr
[hodnost] strojník – BLAŽEK Jiří    
shcms-za-prikladnou-praci
shcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-10shcms-pametni-100let-cr
[hodnost] kronikář – DOLEŽAL Vilém    
shcms-za-prikladnou-praci
shcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-10shcms-pametni-100let-cr
[hodnost] člen výboru – BENEŠ Martin    
shcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-10shcms-pametni-100let-cr
Kontrolní a revizní rada:
[hodnost] předseda – BLAŽKOVÁ Libuše    
shcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-praci
shcms-cestne-uznani-kshshcms-za-vernost-40shcms-pametni-100let-cr
[hodnost] člen rady – MASTNÁ Václava    
shcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-praci
shcms-cestne-uznani-kshshcms-za-vernost-30shcms-pametni-100let-cr
[hodnost] člen rady – JELÍNEK Pavel    
shcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-praci
shcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-30shcms-pametni-100let-cr
Výbor SDH Pelhřimov zvolený 27.11.2009:
[hodnost] starosta – Ing. MADĚRA Jaroslav    
shcms-medaile-sv-floriana
shcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-kshshcms-za-vernost-50
hzs-za-vernost-newhzs-za-vernosthzs-za-zasluhy-o-bezpecnosthzs-pametni-medaile-10-let
[hodnost] náměstek starosty, čestný starosta, člen okr. AZH – HAVELKA Josef    
shcms-zaslouzily-hasicshcms-za-mimoradne-zasluhyshcms-medaile-sv-floriana
shcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-ustredishcms-za-vernost-50
[hodnost] velitel – BABICKÝ Filip    
shcms-za-zasluhy
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-20
[hodnost] zástupce velitele, člen OOR mládeže – DAVID Radek    
shcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-10
[hodnost] jednatel – VYTISKA Stanislav    
shcms-medaile-sv-florianashcms-za-zasluhy
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-kshshcms-za-vernost-40
[hodnost] hospodář – JÍROVÁ Zdeňka    
shcms-za-zasluhy
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-20
[hodnost] strojník – BLAŽEK Jiří    
shcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-10
[hodnost] člen výboru – DOLEŽAL Vilém    
shcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-10
[hodnost] člen výboru – BENEŠ Martin    
Kontrolní a revizní rada:
[hodnost] předseda – BLAŽKOVÁ Libuše    
shcms-za-zasluhy
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-40
[hodnost] člen rady – MASTNÁ Václava    
shcms-za-zasluhy
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-20
[hodnost] člen rady – JELÍNEK Pavel    
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-20
Výbor SDH Pelhřimov zvolený 26.11.2004:
[hodnost] starosta – HAVELKA Josef    
shcms-za-mimoradne-zasluhyshcms-medaile-sv-floriana
shcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-pracishcms-za-vernost-50
[hodnost] náměstek starosty – Ing. MADĚRA Jaroslav    
shcms-medaile-sv-florianashcms-za-zasluhyshcms-za-prikladnou-praci
shcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-40hzs-za-vernost
[hodnost] velitel – BABICKÝ Filip    
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-20
[hodnost] zástupce velitele – DAVID Radek    
[hodnost] jednatel – VYTISKA Stanislav    
shcms-za-zasluhy
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-40
[hodnost] hospodář – JÍROVÁ Zdeňka    
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-20
[hodnost] strojník – BLAŽEK Jiří    
[hodnost] člen výboru – DOLEŽAL Vilém    
[hodnost] člen výboru – Ing. ZEMAN Jan    
shcms-cestne-uznani-osh
Kontrolní a revizní rada:
[hodnost] předseda – BLAŽKOVÁ Libuše    
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-30
[hodnost] člen rady – MASTNÁ Václava    
shcms-za-prikladnou-pracishcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-20
[hodnost] člen rady – JELÍNEK Pavel    
shcms-cestne-uznani-oshshcms-za-vernost-20

 

Starosta SDH
 • je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi
 • podepisuje písemnosti SDH
 • rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru
 • připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí
 • vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
 • odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
 • správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi
 • o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru
 • v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří
 • zodpovídá za informovanost členské základny SDH
Náměstek starosty
 • pomáhá starostovi SDH zejména při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH, valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení
 • pomáhá při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH
 • pomáhá při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany
 • zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří
Jednatel
 • přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol
 • o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu
 • podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze, valné hromady SDH a provádí zápisy ze schůzí
 • odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH
Velitel SDH
 • v případě, že se nejedná o tutéž osobu, spolupracuje s velitelem jednotky SDH obce, jmenovaným Obecním úřadem
 • spolupracuje na odborné přípravě členů jednotky SDH obce a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných
 • navrhuje členy SDH pro naplnění stavu jednotky SDH obce a vytvoření potřebných záloh
 • podílí se na připravenost jednotky a hasební techniky,
 • odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce členů SDH, za udržování svěřené i vlastní techniky SDH
 • podílí se na součinnosti s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů
 • podílí se zpracovávání zpráv pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu
Velitel jednotky SDH obce
 • velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami
 • řídí činnost jednotky požární ochrany obce v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany
 • organizuje odbornou přípravu členů jednotky SDH obce podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku
 • vede dokumentaci o odborné přípravě členů jednotky SDH obce, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem
 • kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových
 • zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech
Zástupce velitele
 • spolupodílí se po splnění odborné způsobilosti na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH
 • spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje
 • podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva
 • v době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří
Strojník
 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
 • zúčastňuje se odborné přípravy včetně ověření znalostí ve stanovených termínech
Kronikář
 • zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky
 • do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru
 • kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.
Hospodář
 • odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví
 • vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH atd.
 • finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH
 • provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH
 • veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám
Kontrolní a revizní rada
 • kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná
 • rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru
 • zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů
 • dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti
 • nahlíží do všech písemností orgánu sboru
 • dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru
 • musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru
 • 1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků