Taktické cvičení

Před několika lety okrskový výbor obnovil tradici každoročního taktického cvičení jednotek požární ochrany okrsku č.1 Pelhřimov.  Zpravidla v jarních měsících jedna z jednotek SDH okrsku uspořádá taktické cvičení, jehož cílem je ověřit akceschopnost a součinnost JPO a jejich velitelů s praktickým ověřením znalostí při nasazení sil a prostředků u dálkové dopravy vody.