Členská základna

Skupinová fotografie členů SDH Pelhřimov – slavnostní shromáždění k výročí 145 let trvání sboru (14.2.2020)

 

Členská základna SDH Pelhřimov k 1.1.2022 :
Čestný člen SDH Pelhřimov:  1
 • BAMBULA  Leopold

Čestný člen od:   26.11.2010

Vyznamenání:   Čestný člen – 26.11.2010

Řádný člen SDH Pelhřimov:  29
 • BABICKÝ Filip - velitel SDH
 • BENEŠ  Martin - člen výboru SDH
 • BLAŽEK  Jiří - hospodář SDH
 • Ing. BLAŽEK  Petr
 • BLAŽEK  Roman
 • DAVID  Pavel
 • DAVID  Radek - starosta SDH
 • DOLEŽAL  Vilém - jednatel SDH
 • FOUSEK Miroslav
 • HAVELKA  Josef
 • HOTOVEC  Pavel - revizor SDH
 • JELÍNEK  Pavel
 • JÍROVÁ  Zdeňka
 • JONÁŠ  Miroslav
 • KÖLBL  Tomáš
 • KONEČNÝ  Roman
 • KOPECKÝ  Jiří
 • Ing. MADĚRA  Jaroslav
 • MASTNÁ  Václava
 • NOVOTNÁ  Hana
 • PACLÍK  Josef
 • POLÁČKOVÁ  Marie
 • PRŮŠA  Petr
 • PRŮŠOVÁ  Petra
 • ROH  Martin
 • TOPIČ  Jiří
 • VYTISKA  Stanislav
 • ZÁPOTOČNÝ  Stanislav
 • Ing. ZEMAN  Jan

Členem od:   4.6.1988

Funkce:   velitel SDH

[hodnost]

Odbornost:   Velitel – 2.3.2012, 17.2.2017, 12.3.2022

odznak_odbornosti_velitel

Vyznamenání:   Medaile sv. Floriána – 10.11.2022, Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Pamětní medaile SH ČMS 100 let ČR – 29.11.2019, Čestné uznání KSH – 14.11.2016, Za zásluhy – 14.6.2010, Za příkladnou práci – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 30 let

Členem od:   1.1.2006

Funkce:   člen výboru SDH

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Za příkladnou práci – 10.11.2022, Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Pamětní medaile SH ČMS 100 let ČR – 29.11.2019, Čestné uznání OSH – 14.11.2016, Za věrnost SH ČMS 10 let

Členem od:   1.1.2004

Funkce:   hospodář SDH

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Za zásluhy – 10.11.2022, Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Pamětní medaile SH ČMS 100 let ČR – 29.11.2019, Za příkladnou práci – 14.11.2016, Čestné uznání OSH – 14.6.2010, Za věrnost SH ČMS 10 let

Členem od:   1.4.1994

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Za příkladnou práci – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 20 let

Členem od:   1.1.1988

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Za příkladnou práci – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 30 let

Členem od:   1.1.1974

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 7.1.2022, Za příkladnou práci – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 40 let, Medaile HZS ČR za věrnost III. stupně – 1.5.1990

Členem od:   1.1.2004

Funkce:   starosta SDH, velitel okrsku č.1 Pelhřimov, člen OORM

[hodnost]

Odbornost:   Absolvent UDH 2015-2017 – 9.12.2017, Velitel – 2.3.2012, 6.3.2017, 11.3.2022, Hasič III. stupně – 12.12.2016, Preventista II. stupně – 17.11.2017, Instruktor preventivně výchovné činnosti – 29.11.2016, Vedoucí MH II. stupně – 29.10.2016, Rozhodčí MH II. stupně, Rozhodčí PS II. stupně – 2007, 19.3.2010, 28.3.2015, 26.3.2022

odznak_odbornosti_velitel   odznak_odbornosti_velitel   odznak_odbornosti_velitel   odznak_odbornosti_preventista_iii-stupne      odznak_odbornosti_vedouci_mh_ii-stupne   odznak_odbornosti_rozhodci_ii-stupne   odznak_odbornosti_rozhodci_ii-stupne

Vyznamenání:   Za zásluhy – 10.11.2022, Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Pamětní medaile SH ČMS 100 let ČR – 29.11.2019, Pamětní medaile UDH 2015-2017 – 9.12.2017, Za příkladnou práci – 17.2.2017, Čestné uznání OSH – 14.6.2010, Za věrnost SH ČMS 10 let

Členem od:   1.1.2004

Funkce:   jednatel SDH

[hodnost]

Odbornost:   Rozhodčí MH II. stupně, Rozhodčí PS II. stupně – 2007, 19.3.2010, 28.3.2015, 26.3.2022

   odznak_odbornosti_rozhodci_ii-stupne

Vyznamenání:   Za zásluhy – 10.11.2022, Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Pamětní medaile SH ČMS 100 let ČR – 29.11.2019, Za příkladnou práci – 14.11.2016, Čestné uznání OSH – 14.6.2010, Za věrnost SH ČMS 10 let

Členem od:   1.1.1976

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Za věrnost SH ČMS 40 let

Členem od:   1.1.1957

Funkce:   čestný starosta SDH, čestný starosta okrsku č.1 Pelhřimov, člen okr. AZH

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Řád sv. Floriána – 6.10.2022, Čestné uznání SDH – 7.1.2023, 7.12.1970, Pamětní medaile SH ČMS 100 let ČR – 29.11.2019, Zasloužilý hasič – 11.11.2010, Za mimořáné zásluhy – 19.5.2005, Odznak sv. Floriána – 30.11.2003, Čestné uznání OSH – 4.12.1975, Za zásluhy – 2.12.1990, Za příkladnou práci – 28.11.1985, Za věrnost SH ČMS 60 let

Členem od:   1.1.1988

Funkce:   revizor SDH

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Za příkladnou práci – 14.6.2010, Čestné uznání OSH – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 30 let

Členem od:   1.1.1988

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Pamětní medaile SH ČMS 100 let ČR – 29.11.2019, Za zásluhy – 14.11.2016, Za příkladnou práci – 14.6.2010, Čestné uznání OSH – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 30 let

Členem od:   1.1.1988

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 7.1.2023, Pamětní medaile SH ČMS 100 let ČR – 29.11.2019, Čestné uznání KSH – 14.11.2016, Za zásluhy – 14.6.2010, Za příkladnou práci – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 30 let

Členem od:   1.1.2007

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Za věrnost SH ČMS 10 let

Členem od:   1.1.1988

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Za zásluhy – 14.11.2016, Za příkladnou práci – 14.6.2010, Čestné uznání OSH – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 30 let

Členem od:   1.1.2002

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Čestné uznání OSH – 14.6.2010, Za věrnost SH ČMS 20 let

Členem od:   1.5.1999

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Za příkladnou práci – 14.6.2010, Čestné uznání OSH – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 10 let

Členem od:   1.1.1964

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:   Rozhodčí PS II. stupně – 2006, 10.3.2011, 28.1.2017, 26.3.2022

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 7.1.2023, 7.12.1970, Pamětní medaile SH ČMS 100 let ČR – 29.11.2019, Čestné uznání SH ČMS – 24.11.2016 , Medaile sv. Floriána – 14.6.2010 , Čestné uznání KSH – 21.11.2008, Za zásluhy – 23.5.2005, Za příkladnou práci – 12.12.1985, Čestné uznání OSH – 3.11.1975, Za věrnost SH ČMS 50 let, Pamětní medaile HZS ČR 10 let – 19.10.2010, Medaile HZS ČR za věrnost II. stupně – 26.10.2009, Medaile HZS ČR za věrnost I. stupně – 24.10.2011, Medaile HZS ČR za zásluhy o bezpečnost – 23.10.2014

Členem od:   1.1.1981

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 7.1.2023, Pamětní medaile SH ČMS 100 let ČR – 29.11.2019, Čestné uznání KSH – 14.11.2016, Za zásluhy – 14.6.2010, Za příkladnou práci – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 40 let

Členem od:   1.1.1980

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Za zásluhy – 23.5.2005, Za příkladnou práci – , Za věrnost SH ČMS 40 let 

Členem od:   1.1.1965

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 7.1.2023, Za příkladnou práci – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 50 let

Členem od:   1.1.1960

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Za příkladnou práci – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 60 let

Členem od:   1.1.2006

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Za věrnost SH ČMS 10 let

Členem od:   1.1.2006

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Za věrnost SH ČMS 10 let

Členem od:   1.1.2004

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 8.1.2022, Čestné uznání OSH – 14.6.2010, Za věrnost SH ČMS 10 let

Členem od:   1.1.1965

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Za příkladnou práci – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 50 let

Členem od:   1.1.1966

Funkce:   

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 7.1.2023, Pamětní medaile SH ČMS 100 let ČR – 29.11.2019, Čestné uznání SH ČMS – 24.11.2016, Medaile sv. Floriána – 10.3.2010, Za zásluhy – 23.5.2005, Za příkladnou práci – 10.6.1985, Za věrnost SH ČMS 50 let

Členem od:   1.1.1984

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:   Rozhodčí instruktor PS – 2003, 2008, 2010, 2015

odznak_odbornosti_rozhodci_instruktor

Vyznamenání:   Čestné uznání SDH – 7.1.2023, Čestné uznání KSH – 14.11.2016, Za zásluhy – 14.6.2010, Za příkladnou práci – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 30 let, Medaile HZS ČR za věrnost III. stupně – 28.10.2015, Medaile HZS ČR za věrnost II. stupně – 2008

Členem od:   1.1.2001

Funkce:

[hodnost]

Odbornost:

Vyznamenání:   Čestné uznání OSH – 23.5.2005, Za věrnost SH ČMS 20 let

* kliknutím na jméno získáte více informací

Funkční značení členů a funkcionářů SDH