Plán činnosti SDH Pelhřimov na rok 2020

Dne 29. listopadu 2019 na výroční valné hromadě byl starostou sboru předložen a členy SDH Pelhřimov schválen plán činnosti SDH Pelhřimov na rok 2020 v následujícím znění:

1.  Spolková činnost

– schůze výboru SDH:

 • 1/2019 – 26. ledna 2020 – 18.00 hod.
 • 2/2019 – 23. února 2020 – 18.00 hod.
 • 3/2019 – 29. března 2020 – 18.00 hod.
 • 4/2019 – 26. dubna 2020 – 18.00 hod.
 • 5/2019 – 31. května 2020 – 18.00 hod.
 • 6/2019 – 28. června 2020- 18.00 hod.
 • 7/2019 – 27. září 2020 – 18.00 hod.
 • 8/2019 – 25. října 2020 – 18.00 hod.
 • 9/2019 – 29. listopadu 2020 – 18.00 hod.
 • 14. února 2020 – od 19.00 hod. – slavnostní zasedání výboru a členů SDH k výročí 145 let trvání SDH Pelhřimov
 • 1/2019 – 5. června 2020 – 19.00 hod. – schůze členů SDH
 • 27.  listopadu 2020 – od 19.00 hod. – výroční valná hromada SDH
2.  Sportovní činnost
 • odborná příprava soutěžního družstva v roce 2020 se bude konat podle individuálního plánu zpracovaného velitelem sboru, který bude vycházet z termínového kalendáře hasičských soutěží.
 • soutěžní družstvo se zúčastní okrskové soutěže
 • soutěžní družstvo se zúčastní 16. ročníku soutěže „O pohár starosty města Pelhřimova“
 • soutěžní družstvo se zúčastní dalších pohárových soutěží
 • sbor vyšle podle potřeby své rozhodčí na soutěže v rámci okrsku a okresu
 • družstvo SDH v minimálním počtu 1+3 se zúčastní taktického cvičení JSDH okrsku č.1 Pelhřimov
3.  Výchovná činnost
 • sbor uspořádá pro mládež členů SDH I. kolo výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“
 • sbor zajistí školení členů sboru dle získaných odborností (rozhodčí MH a PS, vedoucí mládeže, preventista, velitel JSDH, …………)
4.  Společensky prospěšná činnost
 • sbor ve spolupráci se starostou města a MÚ Pelhřimov zajistí přípravu a průběh 16. ročníku soutěže hasičů „O pohár starosty města Pelhřimova“
 • sbor bude průběžně aktualizovat své webové stránky
 • sbor bude zajišťovat publikační činnost zejména v odborných časopisech zaměřených na požární techniku
 • sbor po dohodě se Sdružením hasičských hudeb bude zajišťovat technickou pomoc při Festivalu hasičských dechových hudeb 2020