První pomoc – BEZVĚDOMÍ (postižený dýchá)

 1.  Postiženému zakloňte hlavu a zvedněte bradu. Zkontrolujte, jestli dýchá.

  • U člověka, který upadl do bezvědomí, dojde k povolení svalového napětí. Jazyk pak může vlastní vahou zapadnout a zablokovat dýchací cesty. Díky záklonu hlavy a zvednutí brady se jazyk vysune dopředu a tím dýchací cesty otevře. Podívejte se, jestli se hrudník postiženého zvedá a klesá. Také můžete k jeho ústům přiložit svoji tvář a vyzkoušet, jestli ucítíte nebo uslyšíte proudění vzduchu. POZOR ! Občasné lapavé dechy nejsou normální dýchání, ale známka zástavy krevního oběhu ! V takovém případě okamžitě začněte s oživováním stejným způsobem, jako by postižený nedýchal. (viz. BEZVĚDOMÍ – nedýchá)

2.  Udržujte volné dýchací cesty. Pokud hrozí, že by postižený mohl cokoli vdechnout (opilost, tonutí, krvácení z úst či nosu nebo zvracení) otočte ho na bok a opět zakloňte jeho hlavu.

  • Díky otočení postiženého na bok a záklonu hlavy zůstanou dýchací cesty průchodné. Případné zvratky nebo krev mohou z úst volně vytékat.

3.  Ihned volejte číslo 155. Do příjezdu záchranné služby zůstaňte u postiženého a neustále kontrolujte, jestli dýchá normálně.

  • Pokud postižený přestane dýchat normálně (nedýchá vůbec nebo lapá po dechu), okamžitě začněte s oživováním (viz. BEZVĚDOMÍ – nedýchá)

 

Otázky a odpovědi:

 

Co mám dělat s kojencem, který je v bezvědomí, ale dýchá ?
  • Postiženého kojence vezměte do náručí – správná poloha je na boku s hlavičkou mírně zakloněnou dozadu – a okamžitě volejte číslo 155.
Mám postiženého v bezvědomí otočit na záda i v případě, když mám podezření na poranění páteře ?
  • V případě, že nehrozí vdechnutí krve nebo zvratků, nechte postiženého raději ležet na zádech a pouze zajistěte průchodnost dýchacích cest šetrným záklonem hlavy a zvednutím brady. Pokud je však nutné postiženého otočit na bok, snažte se udržet jeho páteř v rovné poloze. Je-li na místě více lidí, požádejte o pomoc, protože ve dvou je manipulace s bezvládnýcm tělem snažší a šetrnější. Vždy platí, že udržení volných dýchacích cest je důležitější než poškození páteře !
Co je zotavovací poloha ? Když postižený leží na boku se zakloněnou hlavou ?
  • ANO. Do zotavovací polohy je nutné uložit postiženého v bezvědomí, který dýchá normálně, ale hrozí vdechnutí krve či zvratků do plic. K tomu nejčastěji dochází při opilosti, tonutí nebo krvácení z úst či nosu. Nezáleží na tom, jak přesně zotavovací poloha vypadá – vždy je důležité otočit postiženého na bok a zaklonit mu hlavu.
Mám na postiženého mluvit ?
  • Ano, na postiženého vždy mluvte a snažte se ho uklidnit. I když vám nebude odpovídat, stále může vnímat všechno, co se kolem něj děje.
Jak mohu pomoci člověku, kterému je na omdlení ?
  • Pokud se setkáte s člověkem, který má pocit, že brzy omdlí, poraďte mu, ať si lehne na zem na záda a zvedne nohy. Tato poloha podpoří proudění krve tělem. Mdloba je totiž krátkodobá ztráta vědomí způsobená právě dočasným omezením přívodu krve do mozku. Postižený by se měl rychle znovu probudit. Pokud se tak nestane, zacházejte s ním jako s člověkem v bezvědomí.