První pomoc – INFARKT

 1.  Postižený může mít náhlou svíravou bolest na hrudi, která se může šířit do rukou, krku, čelisti, zad nebo břicha.

  • Bolest je způsobena nedostatečným přívodem krve do srdečního svalu.

2.  Ihned volejte číslo 155

  • Postižený se musí co nejrychleji dostat do péče lékaře. Infarkt je velmi vážný stav a vzžaduje okamžitý zásah.

3.  Postiženého umístěte do polohy, která mu bude pohodlná. Nejlepší je posadit ho na zem a jeho záda opřít o zeď nebo židli.

  • Tato poloha uleví srdci a postiženému pomůže snáze dýchat. Zároveň snížíte riziko úrazu v případě, že by došlo ke kolapsu.

4.  Postiženého uklidněte a zajistěte, aby se fyzicky nevysiloval. Zůstaňte s ním až do příjezdu záchranné služby.

 

Otázky a odpovědi:

 

Co je infarkt ?
  • Infarkt je poškození části srdečního svalu, k němuž dochází v důsledku nedostatečného zásobení krví. Může skončit i smrtí postiženého. Závažnost infarktu závisí na velikosti zasažené plochy srdečního svalu.
Jaký je rozdíl mezi infarktem a srdeční zástavou ?
  • Při infarktu je srdce náhle poškozeno, stále však pumpuje určité množství krve do těla. Oproti tomu při srdeční zástavě dojde k úplnému přerušení činnosti srdce, postižený ztratí vědomí a přestane dýchat. Srdeční zástava je často způsobena infarktem.
Jak infarkt poznám ?
  • Příznaky infarktu jsou různé. Nejčastější je přetrvávající svíravá bolest v hrudníku, která se může šířit do rukou, krku, čelistí, zad nebo břicha. Někdy postižený cítí bolest jen v určitých částech těla, například v žaludku, může být dušný, zpocený, úzkostný nebo mu je nevolno. Projevy infarktu však nejsou vždy tak nápadné, což platí zejména u diabetiků.
Jak mám postupovat, má-li postižený u sebe léky ?
  • Pokud má u sebe postižený člověk pro tento případ léky, nechte jej, ať si je vezme. Můžete mu při tom pomoci.
Co mám dělat, když postižený ztratí vědomí a přestane dýchat ?
  • Okamžitě začněte se stlačováním hrudníku. (viz. Bezvědomí – nedýchá)
Co je angina pectoris ?
  • Angina pectoris je svíravá bolest na hrudníku podobná té při infarktu. Často se tak stává při tělesné námaze nebo nadměrném rozrušení. Na rozdíl od infarktu se příznaky zmírní v klidu nebo po užití předepsaných léků. Někteří lidé trpící anginou pectoris zvládají svůj stav pomocí léků sami. Pokud ale bolest rychle nepřejde, je potřeba postupovat, jako by se jednalo o infarkt.