Ochrana obyvatelstva – VAROVÁNÍ

Varování obyvatelstva – je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva. Varování je zajišťováno:  standardním vyhlášením varovného si gnálu (sirény, místní >> číst více …