První pomoc – BEZVĚDOMÍ

 1.  Postiženému zakloňte hlavu a zvedněte bradu

 • U člověka, který upadl do bezvědomí, dojde k povolení svalového napětí. Jazyk pak může vlastní vahou zapadnout a zablokovat dýchací cesty. Díky záklonu hlavy a zvednutí brady se jazyk vysune dopředu a tím dýchací cesty otevře.

2.  Zkontrolujte zda normálně dýchá.

 • Podívejte se zda se hrudník postiženého normálně zvedá a klesá. Také můžete přiložit svou tvář k ústům postiženého a zkusit, zda je slyšet a cítit proudění vzduchu. POZOR – občasné lapavé dechy nejsou normální dýchání ale známkou zástavy krevního oběhu. V takovém případě je třeba hned zahájit oživování !

3.  Okamžitě volejte číslo 155.

4.  Pokud postižený nedýchá normálně, ihned začněte se stlačováním hrudníku.

 • Dlaň jedné ruky přiložte na střed hrudníku postiženého, překryjte ji druhou rukou a propleťte prsty.

5.  Hrudník stlačujte rychlostí sto stlačení za minutu, dokud nepřijde pomoc.

 • Nezapomeňte, že hrudník se musí po každém stlačení vrátit do své původní polohy. Je-li na místě další pomocník, střídejte se po jedné až dvou minutách. Ve stlačování hrudníku pokračujte bez přestávek.

 

Otázky a odpovědi:

Jak postupovat při resuscitací dětí ?
 • Jestliže nemáte speciální kurz poskytování první pomoci dětem, postupujte stejně jako u dospělích. Sílu a hloubku stlačování hrudníku je však nutné přizpůsobit velikosti dítěte. U nejmenších dětí stlačujte pouze dvěma prsty, u větších jednou rukou.
Proč je při kontrole dýchání nutné postiženéhmu zaklonit hlavu a zvednout bradu ?
 • U člověka v bezvědomí jazyk vlastní vahou klesá dozadu a tím uzavírá dýchací cesty. Záklon hlavy a zvednutí brady vysunou jazyk dopředu a dýchací cesty se tak opět zprůchodní.
Jak poznám, jestli postižený dýchá normálně ?
 • Nejprve postiženému zakloňte hlavu a zvedněte bradu. Pak se podívejte, jestli se jeho hrudník zvedá a klesá. Také můžete k ústům postiženého přiložit svoji tvář a vyzkoušet, jestli ucítíte nebo uslyšíte jeho dech. POZOR ! Občasné lapavé dechy nejsou normální dýchání, ale známka zástavy krevního oběhu ! V takovém případě okamžitě začněte se stlačováním hrudníku.
Co je stlačování hrudníku ?
 • Stlačováním hrudníku se míní přiložení obou rukou na střed hrudníku, opakované silné a rychlé stlačování do hloubky zhruba 5-6 cm a následné uvolnění. Cílem je zachování oběhu krve tělem.
Jak dlouho mám stlačování hrudníku provádět ?
 • Ve stlačování hrudníku pokračujte, dokud nepřijde pomoc. Je-li vás u postiženého víc, střídejte se po jedné až dvou minutách a stlačování hrudníku nepřerušujte.
Nezlomím postiženému žebra ?
 • Ke zlomení žeber může skutečně dojít, ale důležitější je udržet krevní oběh. Zlomené žebro sice pár dní bolí, ale bez stlačování hrudníku by postižený ztratil šanci na přežití.
Co mám dělat, když jsem sám a najdu člověka v bezvědomí, který nedýchá ?
 • Jste-li u postiženého sám, nejdříve zavolejte na číslo 155 a teprve pak začněte se stlačováním hrudníku.
Co se stane, když se spletu a začnu slatčovat hrudník člověku, který dýchá ?
 • I taková situace může nastat. Není však prokázáno, že byste tím postiženému mohli nějak vážně ublížit.
A co dýchání z úst do úst ?
 • Pokud techniku dýchání z úst do úst ovládáte, můžete ji se stlačováním hrudníku kombinovat. Stlačování hrudníku je však důležitější Krev je totiž ještě okysličená a stlačování hrudníku zajistí její oběh tělem, tedy i přísun kyslíku do mozku. Umělé dýchání je vhodné zejména u dětí, u tonoucích nebo v případě, že oživování trvá déle než pět minut.
Jak mám provádět dýchání z úst do úst ?
 • Pokud se na to cítíte, můžete po přibližně 30 stlačeních hrudníku navázat dvěma vdechy do úst postiženého. Znovu zakloňte jeho hlavu a zvedněte bradu, pevně přiložte rty na ústa postiženého a dvakrát silně vydechněte. U malých dětí musíte svými rty zároveň obemknout jejich ústa i nos.
Podaří se mi stlačováním hrudníku obnovit srdeční činnost postiženého ?
 • Šance na obnovení srdeční činnosti pomocí stlačování hrudníku je velmi malá. K oživení srdce je obvykle nutné použít defibrilátor. Stlačování hrudníku posouvá tělem malé množství okysličené krve a udržuje tak v chodu životně důležité orgány, především mozek. Zlepšení stavu postiženého člověka obvykle není hned vidět, ale tím se nenechte odradit. Stlačování hrudníku udržuje tělo při životě do doby, než přijede záchranná služba.
Co je defibrilátor ?
 • Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj, který může obnovit činnost srdce pomocí elektrického výboje. Obvykle obsahuje i hlasovou navigaci, která vám poradí se správným postupem.
Mohu defibrilátor použít i já ?
 • Ano, i vy můžete automatizovaný externí defibrilátor (AED) použít. Přístroje jsou k dispozici na mnoha veřejných místech, například na letištích, v obchodních centrech i v některých úřadech. Použití není těžké, defibrilátor stačí zapnout a postupovat podle pokynů. Přístroj sám vyhodnotí, zda je elekrický výboj v dané situaci vhodným řešením.
Co mám dělat s tonoucím, který je v bezvědomí a nedýchá ?
 • Pokud nejste speciálně vyškolení k vodní záchraně, neskákejte pro tonoucího do vody. To platí zvlášť v případech divoké vody, jezů nebo povodní. Na pomoc zavolejte profesionálního záchranáře, třeba plavčíka., který dokáže tonoucího dostat z vody rychle a bezpečně. Teprve poté poskytněte první pomoc. Ihned začněte se stlačováním hrudníku, tělo utonulého nutně potřebuje kyslík. Stlačování hrudníku kombinujte s umělým dýcháním a poměru 30 stlačení a dva vdechy. Pokračujte až do příjezdu pomoci.