Požární ochrana očima dětí a mládeže – 2023

Ústřední odborna rada prevence SH ČMS vydává Organizační zabezpečení pro 49. ročník soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže – 2023“.

Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení a je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 2022/2023. Skládá se ze tří částí literární, výtvarné a zpracování za pomoci digitální technologie a zároveň probíhá v několika věkových kategoriích.

Pro literární a výtvarnou část je možné si zvolit jakýkoli námět nebo vybrat předem stanovené téma z celé oblasti IZS. Avšak pro kategorii DT je obsahové zaměření vyhlašováno jednotné pro daný rok.

Obsahové zaměření tématu kategorie DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE pro rok 2023 je HASIČ A KOMÍNY