Školení rozhodčích PS – II. stupně

Dne 26.3.2022 uspořádala Okresní odborná rada represe v hasičské zbrojnici města Žirovnice cyklickou odbornou přípravu rozhodčích požárního sportu. Na programu školení bylo seznámení s aktuálním znění pravidel požárního sportu a praktická ukázka měření používaného materiálu.

Školení se za SDH Pelhřimov zúčastnil Radek David, Vilém Doležal a Jaroslav Maděra, kterým po úspěšném složení závěrečného testu byla prodloužena platnost osvědčení Rozhodčí požárního sportu II. stupně.