XVI. ročník – Pohár starosty města Pelhřimova 4.9.2021

V sobotu 4. září 2021 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Pelhřimov, po roční pauze zapříčiněné epidemí chřipkového onemocnění SARS COV-2 na území ČR, již 16. ročník soutěže hasičských družstev v požárním útoku O pohár starosty města Pelhřimova.

Pozvání od pelhřimovského sboru do lokality Pod Floriánem k rybníku Stráž přijalo 6 družstev mladých hasičů, 2 družstva žen a 6 družstev mužů.

Ve 13 hodin proběhl slavnostní nástup na němž všechny přítomné přivítal starosta SDH Pelhřimov Radek David společně se starostou města Pelhřimov Ladislavem Medem a starostou okresního sdružení hasičů Ing. Janem Čekalem. Po krátkých zdravicích a poradě vedoucích družstev se sborem rozhodčích byla zahájena samotná soutěž.

Jako první k zápolení s hasičským nářadím a časomírou nastoupila družstva mladých hasičů. Vítězem v mladší kategorii se stalo družstvo SDH Janovice s časem útoku 38,50 sekundy a v kategorii starší SDH Myslotín, které svůj pokus dokončilo za 33,31 sekundy. Po vyhlášení výsledků a předáním ocenění mladým hasičům v podobě medailí s věcnými cenami od sponzorů, pokračovala v soutěži družstva žen a mužů.

Ze souboje dvou zúčastněných ženských družstev vyšly vítězně věkem ještě juniorky ze Starého Pelhřimova a to s časem 50,53 sekundy.

První v mužské kategorii, se na start postavilo družstvo SDH Pelhřimov a svým bezchybným požárním útokem při kterém proudaři sestříkli terče za 27,81 sekundy, nastavili pomyslnou laťku ostatním družstvům hodně vysoko. Žádnému z následně soutěžících družstev se tento čas překonat nepodařilo a tak po šestnácti leté historii soutěže se ze získání putovního poháru radovalo domácí družstvo SDH Pelhřimov.

Děkujeme všem za účast na této tradiční soutěži a těšíme se v příštím roce na shledanou.

Zvláštní poděkování patří sponzorům celé akce za finanční podporu a věcné ceny: Rozvojovému fondu města Pelhřimova, f. Dufek s.r.o., pivovaru Poutník, Hasičské vzájemné pojišťovně a.s., HZS Kraje Vysočina ÚO Pelhřimov a PČR ÚO Pelhřimov.

  • Výsledková tabulka

XVI. ročník – Pohár starosty města Pelhřimova – 4.9.2021

kategorie: MUŽI – požární útok HRBÁČ
pořadídružstvo SDH1. pokus2. pokusvýsledný čas / s
LPPPLPPP
1.Pelhřimov27,81———27,81
2.Řemenov29,00———29,00
3.Dobrá Voda29,07———29,07
4.Čakovice 33,56———33,56
5.Skrýšov34,40———34,40
6.Pejškov62,12———62,12
kategorie: ŽENY – požární útok HRBÁČ
pořadídružstvo SDH1. pokus2. pokusvýsledný čas / s
LPPPLPPP
1.Starý Pelhřimov 50,53———50,53
2.Čakovice56,56———56,56
kategorie: MH mladší – požární útok PLAMEN
pořadídružstvo SDH1. pokus2. pokusvýsledný čas / s
LPPPLPPP
1.Janovice 38,50———38,50
2.Vokov 48,63———48,63
kategorie: MH starší – požární útok PLAMEN
pořadídružstvo SDH1. pokus2. pokusvýsledný čas / s
LPPPLPPP
1.Myslotín 33,31———33,31
2.Řemenov I. 41,50———41,50
3.Vokov 51,62———51,62
4.Řemenov II. 77,28———77,28