Smuteční oznámení – † 16.10.2020 Ing. František Kučera

V hlubokém zármutku oznamujeme smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš kolega, člen Sboru dobrovolných hasičů Pelhřimov, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR, jednatel Městské správy lesů v Pelhřimově a bývalý starosta města Pelhřimov, pan

Ing. František Kučera

Zemřel náhle v pátek 16. října 2020 ve věku 67 let.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek dne 23. října 2020 ve 14.00 hodin ve smuteční obřadní síni v Pelhřimově.

Čest jeho památce.