Ochrana obyvatelstva – VAROVÁNÍ

Varování obyvatelstva – je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva.

Varování je zajišťováno:
  1.  standardním vyhlášením varovného si gnálu (sirény, místní rozhlas),
  2.  prostřednictvím médií,
  3.  jiným způsobem, zejména verbálně (megafonem nebo vozidlovým rozhlasovým zařízením, pochůzkovou činností a osobním kontaktem, SMS apod.).
Pro standardní vyhlášení varovného signálu je na území České republiky zaveden jeden varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“.
Kolísavý tón po dobu 140 sekund
  • Varovný signál může být vyhlášen opakovaně 3 krát po tříminutových pauzách.
  • Následně po provedení varování se poskytují tísňové informace ohroženému obyvatelstvu o hrozícím nebezpečí a očinnostech směřující k ochraně života, zdraví osob, zvíř at a majetku.
  • Varování obyvatelstva prostřednictvím médií nebo jiným způsobem je prováděno verbálně a zpravidla jeho součástí je i okamžitá informace obyvatelstvu o hrozícím nebezpečí.

 

Co dělat když uslyšíte varovný signál „Všeobecná výstraha“ ?

Vyhledat úkryt:

Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy, jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak – poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.

Pozor – v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně najděte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte i např. při rozsáhlém (např. lesním) požáru, sesuvu půdy, zemětřesení (časté např. ve Středomoří) atp.

Zodolnit úkryt:

Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nejlépe izolovat od okolního prostředí. To je důležité zvláště při úniku chemických nebo radioaktivních látek. Především zavřete dveře a okna. Vypněte větrání či klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte utěsnit i otvor pod dveřmi do místnosti. Použijte k tomu izolační pásky nebo např. deky. Pokud nemáte jinou možnost, k ucpání použijte vlastní oblečení.

Zajistit si informace:

Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně netelefonujte, především ne na tísňové linky. V případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z televize a rádia – především ČT 1 a ČRo 1-Radiožurnál, popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů. Pokud nemáte v budově TV nebo radiopřijímač, pravděpodobně někdo z ukrytých bude mít discman, MP3 přehrávač nebo mobilní telefon s příjmem FM rádia. Dále postupujte podle pokynů z TV a rádií nebo zasahujících záchranářů.