Záchranářská ulička – ulička pro život !

Vytvořením uličky můžete zachránit život !

 

Když na dálnici vzniká kolona je vaší povinností vytvořit průjezdnou uličku pro sanitky, hasiče či policejní vozy. Levý pruh uhýbá vlevo a pravý vpravo. Na dálnici s třemi a více pruhy je to stejné, pokud jedete vlevo posuňte se co nejvíc doleva, ostatní pruhy se řadí směrem doprava.

 

 

§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích

Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.