Nebezpečný oxid uhelnatý

V České republice zemře nebo má zdravotní následky kvůli otravě oxidem uhelnatým od plynových spotřebičů, a tedy běžného kotle na plyn nebo průtokového ohřívače vody (karmy), až 300 osob ročně.

Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při nedokonalém spalování a jehož nebezpečí je v tom, že je neviditelný a bez zápachu. Prvními příznaky otravy je obvykle zčervenání (cihlově červený obličej), bolest hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. U postiženého je typické třešňové zbarvení kůže a sliznic. Vyšší koncentrace vedou ke smrti po několika vdechnutích.
První pomocí je zajištění přísunu čerstvého vzduchu, popřípadě umělé dýchání, lékařská první pomoc spočívá v podávání kyslíku.