Valná hromada SDH Pelhřimov – 29.11.2018 od 18:00 hodin

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolte mi, abych Vás pozval na výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Pelhřimově a to v pátek dne 29. listopadu 2019.

Výroční valná hromada se bude konat v zasedací místnosti hasičské stanice v Pelhřimově od 18.00 hodin. Vzhledem k tomu, že při prezenci bude provedena kontrola průkazu a bude vybírán členský příspěvek, žádám Vás o včasný příchod.

Případnou neúčast, prosím, sdělte bez zbytečných odkladů starostovi sboru na telefonní číslo 776635040 nebo na email: jaroslav.madera@seznam.cz.

S pozdravem starosta sboru Ing. Jaroslav Maděra