Dotace Kraje Vysočina pro JPO – elektrocentrály

27.3.2018 – Kraje Vysočina vyhlašuje dotaci obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018.

Příjemci dotací:
 1. O dotaci mohou žádat obce, které mají zřízenu jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V.
 2. Dotaci dle Zásad lze poskytnout pouze obcím, jejichž jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) jsou zařazeny do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro příslušný rok.
 3. Obce mohou podat v kalendářním roce pouze jednu žádost na jedno technické zařízení. V žádosti musí být uvedeno, pro kterou JSDH obec dotaci na technické zařízení žádá.
Předmět dotace:
 1. Dotace může být poskytnuta na technické zařízení do vybavení JSDH obce.
 2. Technickým zařízením se rozumí přenosný motorgenerátor se spalovacím motorem, který slouží k výrobě elektrické energie – elektrocentrála (dále jen „elektrocentrála“).
 3. Minimální požadavky, které musí elektrocentrála splňovat:
 • elektrický výstup: jednofázový a třífázový
 • jmenovitý výkon min.: 1 f – 3,6 / 3 f – 6,5 kVA
 • maximální výkon min: 1 f – 4,0 / 3 f – 7,0 kVA
 • jmenovité napětí: 230 / 400 V
 • jmenovitá frekvence: 50 Hz
 • regulace elektrického výstupu – automatická regulace napětí (AVR – Automatic Voltage Regulator)
 • třída krytí min.: IP 54
 • max. hmotnost bez paliva: 90 kg
 • musí být přenosná
Výše dotace:
 1. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje činí 2 000 000 Kč.
 2. Dotace se poskytne do výše 50 % z celkových nákladů na projekt, maximálně však do výše 35 000 Kč.
 3. Podíl Příjemce dotace činí minimálně 50 % celkových nákladů na projekt.
 4. Minimální výše dotace činí 25 000 Kč.
 5. Souběh dotace z několika dotačních titulů Kraje Vysočina na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt. Pokud byl projekt podpořen Krajem podle těchto zásad, nemůže žadatel žádat Kraj o další podporu na stejný projekt.

 

View Fullscreen

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..