Odznak odbornosti MH – Preventista

PREVENTISTA – Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového volání, zhotoví nejméně 2 výkresy, plakáty nebo nástěnky s námětem požární ochrany, umí vyhledat jednoduché požární závady (podmínky odznaku Preventista – Junior). Dále ovládá základní znalosti a dovednosti z oblasti prevence PO dle daných témat.

View Fullscreen