Valná hromada SDH Pelhřimov – 24.11.2017 od 18.00 hodin

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolte mi, abych Vás pozval na valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů Pelhřimov, a to v pátek 24. listopadu 2017. Valná hromada se bude konat v zasedací místnosti stanice HZS Pelhřimov od 18.00 hodin.
Vzhledem k tomu, že při prezenci bude provedena kontrola průkazu a bude vybírán členský příspěvek, žádám Vás o včasný příchod.
Ing. Jaroslav Maděra starosta sboru